ngonluanho.net
Hãy Chia Sẻ Những Điều Bình Dị
Cuộc sống thật quý giá khi người ta biết sẻ chia. Điều bỏ lỡ, có khi khiến ta tiếc suốt đời.