ngonluanho.net
Bài Ca Sự Sống
Cuộc sống là một nhiệm vụ, hãy hoàn tất nó. Cuộc sống là một trò chơi, hãy đùa giỡn nó. Cuộc sống là điều quý giá, hãy chăm sóc nó. ...