ngonluanho.net
NHỮNG VẾT THƯƠNG CÓ LÀM BẠN YẾU ĐI
Cuộc sống làm gãy vỡ tất cả chúng ta, nhưng rồi sau đó, rất nhiều người trong số chúng ta lại trở nên mạnh mẽ nhất chính ở những điểm đã bị gãy vỡ. (Ernest Hemingway)