ngonluanho.net
QUÀ CỦA CHÚA
Hãy nhớ rằng những gì bạn muốn không phải luôn luôn là những gì bạn cần.Thiên Chúa không bao giờ thất bại hay bỏ qua những lời cầu xin của chúng ta. Vì thế hãy tin tưởng nơi Người và đừng nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì