ngonluanho.net
CÚ HẸN ĐẶC BIỆT
“Thưa bà, tôi đã không hề nói dối. Tôi có một cái hẹn, cái hẹn quan trọng nhất trong tuần – đó là cái hẹn với bản thân tôi.”