ngonluanho.net
cô mãi là cô giáo tuyệt vời của đời em
Cô Thompson nghẹn ngào nói nhỏ với người học trò năm xưa: “Không, Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã chỉ ra cho cô thấy: cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học thế nào cho đúng nghĩa, cho tới khi cô được gặp em...”