ngaunhien.info
Cao thủ võ lâm
Làng Chủi, tên chữ là Ấm Sơn Hạ, nguyên vì làng nằm ngay dưới một ngọn núi, nói cao thì chẳng phải cao, nhưng chúng chẳng thấp. Núi không vút nhọn thẳng lên mà là khum khum hình cái ấm đất, bên trê…