ngaunhien.info
Vì sao báo Du lịch bị đình bản 3 tháng ?
Báo Du lịch không phải một tờ báo thuộc hàng top, nên tin nó bị đình bản 3 tháng vì “những sai phạm nghiêm trọng của Báo Du lịch số Tết Kỷ Sửu 2009” chắc không gây shock cho nhiều người…