ngaunhien.info
Trắng
Đây là quan điểm nghe nhạc của tớ, có thể nó khác với quan điểm của nhiều người, nhưng nó là một phần thuộc về cá nhân tớ. Và không phải cái gì không đúng cũng đều sai. * Hình như năm ngoái tớ mới …