ngaunhien.info
Tôi ghét thư viện
Thằng K có thẻ thư viện của Thư viện Hà Nội, nhưng mỗi lần đẩy hạ, không phải đi cùng nó là mình thấy mừng như tử tù được ân xá. Dù đọc nhiều sách hơn phần lớn bạn cùng tầm tuổi, mình lại cực ghét …