ngaunhien.info
Rẽ vào trong ngõ
Mình chuyển đến cái nhà đầu tiên thực sự của gia đình mình là hồi lớp 3. Trước đó chỉ toàn là nhà dựng nhờ, đất ở tạm thôi. Một căn hộ tập thể bên trong một con ngõ là một cuộc sống rất khác với cu…