ngaunhien.info
Cao thủ
Một lần cách đây mấy tuần, phi đến chỗ biểu diễn của CLB Ca trù Thăng Long thì thấy có một ông chạc bốn mươi tuổi, ăn mặc lôi thôi, xách cái túi to oạch, chân đi dép tổ ong trắng đang đứng dựng xe.…