ngaunhien.info
Bề trái và bề mặt
(hay Những gạch đầu dòng-1 ) Thực tế là một tên tội phạm cướp của giết người dã man và sẵn sàng chống cự lại cảnh sát bằng vũ khí nóng, lại cũng có thể là kẻ yêu và kính cha mẹ mình bốn mươi lần hơ…