ngaunhien.info
Nơi nào cũng có Đông Thi
Sao bây giờ Đông Thi lại nhiều thế nhỉ ? Số là chuyện Ms Đông Thi bắt đầu từ Ms Tây Thi. Chuyện là nàng Tây Thi (nhà ở thôn Tây) đẹp kinh dị man rợ khủng bố dã nhân, hành nghề giặt quần áo trên bến…