ngaunhien.info
Gạch đầu dòng cho bầy gián
* * * Thỉnh thoảng cảm thấy có gì đó giống gói chocolate ăn dở quẳng lên nóc tủ , lâu ngày rơi vào một góc kẹt nào đó và bị quên béng đi, để rồi hàng đêm, bầy gián sục sạo làm phát ra nhữ…