newmuslim.net
Ang Kahalagahan ng Ḥajj
Hindi lingid sa ating kaalaman na ang pagsasagawa ng Ḥajj ay isang itinakdang tungkulin ng bawat Muslim na may kakayahang gumugol sa paglalakbay.