newmuslim.net
Ang Pagyakap Sa Islām ni Bro. Mark Mandario
Bukal sa kalooban ang kanyang pagyakap sa Islām na kung saan ay nakabagabag sa kalooban ng mga tao sa loob ng Masjid sa taas ng tanggapan ng IPC