newmuslim.net
Ang Pagyakap Sa Islām Ni Bro. Leo Moreno
Isang kababayan natin sa Kuwait na yumakap sa Islām noong Petsa 19 ng Hunyo taong 2015, ikalawang araw ng Ramadān sa IPC, Kuwait City