newmuslim.net
Ang Ramadan Ay Buwan Ng Kapatawaran
Mayroong labing dalawang buwan sa isang taon at ang isang buwan ay kapatawaran