newmuslim.net
38- Ang Sinumang Kumalaban Sa Aking Kapanalig
Ang sinumang kumalaban sa mga mananampalatayang ay magiging kalaban niya ang Allâh