newmuslim.net
अनार्ड वाँन डूर्न: नेदरल्याण्डका राजनेताले अपनाए इस्लाम
अनार्ड वाँन डूर्न: नेदरल्याण्डका राजनेताले किन अपनाए इस्लाम ? जो व्यक्ति जीवनभरी इस्लाम धर्मको विरोधी छ अन्तमा अल्लाहको हिदायत पाएर उही मानिस आखिरी...