newmuslim.net
तपाईको आर्थिक कारोबार
तपाईको आर्थिक कारोबार - तपाईको आर्थिक कारोबार कस्तो हुनुपर्छ, तपाईको खानपान रहन सहन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा यस लेखमा हामीले प्रकाश पार्नेछौं । अल्लाहले हामीहरु गाँस, बास र कपासकै पूर्तिको लागि मेहनत र मजदुरी गर्ने आदेश दिनु भएको छ। यी कुराहरु यसरी स्पष्ट हुन्छन्…