neskebeks.nl
Mijn taal
Geschreven taal. Tezamen met muziek mijn eerste liefde. In 2014 verscheen mijn eerste roman De Kleenex Kronieken. In 2015 kreeg ik op basis van de ontvangst van deze eersteling en een plan voor een…