neskebeks.nl
Stories & HealingNes(s)
[In de westerse manier van denken wordt een ‘verhaal’ zelden als een medicijn beschouwd. Voor veel tribale volken is dat echter wat een verhaal is: een bepaald soort medicijn. Deze diepe verbondenh…