nepalbhaskar.com
अमेरिकी राजनीतिक क्रान्ति
लिंकन,रुजवेल्ट र केनेडीको अभियानमा लाग्दा विश्व शान्तिको आशा प्रसिद्ध विचारक नोम चोम्स्कीले पटकपटक दोहोर्याइरहेको अभिव्यक्ति हो, अमेरिका ुसाम्राज्यवादी शक्ति नै हो।ु उनी हार्बर्ड विश्वविद्यालय जस्…