neff.no
Fremtiden for NEFF
Takk for de som har henvendt seg til oss angående endringer i NEFF sin organisering, og alle som har vært medlem av og heier på NEFF. Status Det er vedtatt i Fagforbundet ikke å fusjonere med NEFF, som betyr at NEFF er ikke lenger en del av Fagforbundet. Grunnet strukturen på samarbeidet mellom NEFF og Fagforbundet