navuttarakhand.com
Women Helpline - Uttarakhan Rajya Mahila Aayog | Nav Uttarakhand
S. No. Name & Designation Office Residence Email 1. Smt. Sarojini Kaintura (Chairperson) Uttarakhan Rajya Mahila Aayog, Mahila Sashaktikaran evam Bal Vikas Bhawan, Near Nanda Ki Chowki, Vikas Nagar Road, Sudwoaula, Prem Nagar, Dehradun – 248007 Uttarakhand Phone: 0135-2775817 (Tele Fax) Mobile: +91-9412551844 women.commission.uk@gmail.com 2. Smt. Prabhavati Gaur, (Vice-Chairperson) -do- Mobile: +91-9412026871 -NA- 3. Smt. Amita …
Team NU