navuttarakhand.com
PC Technology Dehradun - Fraud in the name of job | Nav Uttarakhand
Three Accused Chhaya Singh, Yashraj Singh and Pankaj Kumar of PC Technology Dehradun cheated on 5000 peoples worth 12 Crore.
Uttarakhand Reporter