nastarojplanini.com
GRAĐEVINSKE PARCELE na Staroj planini! - Na Staroj Planini
Poštovani ljubitelji Stare planine, Sa ponosom Vas obaveštavam da smo konačno u postupku formiranja GRAĐEVINSKIH PARCELA na Staroj planini. To praktično znači da će i “malim” privatnim investitorima biti omogućeno da LEGALNO grade na...