namargasomriu.org
Son Llàtzer estrena la nova decoració “El Jardí de na Marga” a l’àrea d’Urgències de Pediatria
L’associació Na Marga Somriu ha dut a terme la iniciativa, dins de la seva tasca per fer més càlids i humans els hospitals de les Illes. L’artista Karina Cappato ha creat diferents escenes que evoquen un jardí en sis habitacions, quatre boxes i vàries sales i passadissos de Son Llàtzer. Palma de Mallorca, 16 de novembre de