naleialoha.net
Ku makou e hele nei me kuʻu mau pokiʻi
Ku makou e hele nei me kuʻu mau pokiʻi aloha, Ka ʻaina a makou e ʻike ʻole ai ma lalo aku nei, ʻAʻe makou me kuʻu pokiʻi, kau i ka waʻa, Noʻiau ka hoe a Kamohoaliʻi…. These are the first line…