mystiek.net
Theresia van Avilla 4: De weg naar het rijk - teksten uit de traditie van de mystiek
DE WEG NAAR HET RIJK GELOOF …wie tot God wil naderen, moet geloven dat Hij bestaat en beloont die Hem zoeken. Hebr. II, 6. Het gebed in het algemeen als de richting naar het Rijk Inwendig gebed is niets anders, dunkt mij, dan een vriendschappelijke omgang, waarbij wij ons telkens weer alleen met de Ene …