mystiek.net
Jabès: over het boek - teksten uit de traditie van de mystiek
Edmond Jabès: The Book of Questions, een pasage over het licht op zee, het boek, over God, over schrijven en over zin en onzin van ons bestaan