mystiek.net
Mozes in de ogen van Blanchot - teksten uit de traditie van de mystiek
Blanchot schrijft over het neutrale, een boeiende tekst. In deze beschouwing zijn visie op Mozes (Moses) in het boek Exodus waarbij hij veel aandacht heeft voor de persoon van Mozes