myohliv.se
DI Gasell 2018
Myohliv utsedda till gasellföretag 2018. Mindre än 1% av alla företag i Sverige blir utsedda till Gasellföretag. En bekräftelse på att det vi gör även är rätt mätt ekonomiskt. Vårt fokus har varit och är att ha en sund arbetsmiljö och att ha kul på vägen. På DI Gasells hemsida står det, Ett Gasellföretag har: