mygreatmaster.com
யார் விருப்பம் !
இயேசுவிடம் இருந்த கொள்கைத் தெளிவு நம்மிடம் இருப்பதாக. இயேசு தன்னுடைய வாழ்வும், பணியும் எத்தகையது என்பதை நன்றாகப் புரிந்துவைத்திருந்தார்.