mybanknotes.net
Tìm hiểu 50 đô Úc seri 2016 – $50 banknote – Australian innovators
Ra mắt năm 2016, tờ mệnh giá 50 đô la Úc thuộc seri tiếp theo được lưu hành gồm 50, 10 và 5 đô la vào năm ấy. Với đợt ra mắt lần này, nước Úc làm thế giới choáng ngộp với kiểu thiết kế độc đáo, tăn…