mybanknotes.net
Lược sử ký hiệu Đô La Mỹ ra đời thế nào?
Ký hiệu đồng đô la ($) là biểu tượng có uy lực lớn nhất thế giới – tượng trưng cho điều lớn hơn đồng tiền nước Mỹ rất nhiều. Đó là chữ viết tắt cho giấc mơ Mỹ và toàn bộ chủ nghĩa tiêu thụ cù…