mybanknotes.net
Anh hùng thời cổ đại Hannibal trên tờ 5 Dinars Tunisia 2013
Hannibal, con trai của Hamilcar Barca (sinh năm 247 trước Công nguyên – mất 183 trước Công nguyên), là một tướng lĩnh và nhà chiến thuật quân sự người Carthage. Chữ “Hannibal” ngh…