my127001.pl
Testowanie procesu zarządzania sesją - Moje miejsce w sieci
Proces zarządzania sesją obejmuje w szerokim zakresie wszystkie mechanizmy kontrolne użytkownika od uwierzytelnienia do opuszczenie aplikacji. HTTP jest protokołem bezstanowym, co oznacza, że ​​serwery WWW odpowiada na żądania klienta bez ustanawiania ciągłego połączenia z nim. Z tego względu nawet prosta aplikacja wymaga wysłania przez użytkownika wielu żądań, zanim zostanie powiązana... Continue reading →