my127001.pl
Test na zgodność danych uwierzytelniających z popularnymi słownikami - Moje miejsce w sieci
Większość użytkowników aplikacji internetowych nie stosuje się do zaleceń stosowania trudnych, nie słownikowych danych dostępowych. Często opierają swoje hasła na słowach i frazach, których łatwo nie zapomną. Słowa te to imiona dzieci, adresy ulic, ulubiona drużyna piłkarska, miejsce urodzenia itp. Konta użytkowników – szczególnie administracyjne powinny być chronione za pomocą... Continue reading →