muzeumlniarstwa.pl
XIX-WIECZNA FABRYKA OŻYJE NA NOWO
Opowieść o dzielnych Szpularkach, to historia doskonale znana mieszkańcom Żyrardowa. Już 9 listopada br. ponownie usłyszymy ich głos! W tym roku razem z Fabryką Feniksa przygotowaliśmy niecą inną f…