mustafazorbaz.com
Spring BeanFactory Container
Spring'te BeanFactory bir interface'tir.Bean'in iki tane görevi vardır.Biricisi nesnelerimiz oluşturmak.İkincisi oluşturulan nesnlerle bağlantı kurmaktır.Bu container konfigürasyon meta datalarını XML den okur.BeanFactory genellikler aplet tabanlı yada mobil sürücüler gibi kaynaklardan tercih…