musholm.dk
Tak til støtter og bidragydere
Udvidelse med multihal, trænings- og omklædningsfaciliteter, restaurant og boliger opført af Musholmfonden med venlig støtte og bidrag fra: o Arbejdsmarkedets Feriefond o A.P. Møllers & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal o Realdania o Slagelse Kommune o Sorana A/S o Heinrich & Pauline Jessens Fond o Vilhelm Kirks Fond o Harald & EllenRead More