muiiio.com
1 картинка > 1000 улици | muıııo
Customer Experience. Това не е на китайски (да ме прощават китаистите). … Уважаеми Софийска вода, Знаете ли, че Вашият списък с планирани спирания (вкл. имейлите, които разпращате), който е една изключително полезна услуга, би могъл да бъде няколко пъти по-удобен за Вашите потребители, докато на Вас ще Ви коства около 15 минути работа? Имате ли представа … Continue reading "1 картинка > 1000 улици"