muggle-v.com
Wizarding World of Harry Potter (สวนสนุกแฮร์รี่ พอตเตอร์)
The Wizarding World of Harry Potter เป็นสวนสนุกภายใต้การร่วมมือจัดสร้างของ Warner Bros. และ Universal Studio ซึ่งแผนการจัดสร้างสวนสนุกแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม ค.…