muggle-v.com
พิธีคัดสรรบ้านกับ Pottermore (2016)
หลังจากที่ Pottermore ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ โดยเน้นไปที่การให้ข้อมูลและการรองรับอุปกรณ์ทุกชนิดเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ส่วนของการคัดสรร การปรุงยา การซื้อไม้กายสิทธิ์กับโอลลิแวนเดอร์ต้องยุติลง ล่…