muehsam.pl
Butelczarka MP 1/D
Maszyna do wytłaczania z rozdmuchem dwuwózkowa Skok wózka: 260 mm Siła zwarcia formy: 3,5 t Rozdmuchiwarka do produkcji butelek dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego, spożywczego, chemic…