muaythai.se
Arrangör av SM 2020 bestämd
Styrelsen har med majoritetsbeslut bestämt att SM 2020 kommer att äga rum i Halmstad. Arrangör blir HMT.