mothugg.se
Opartiskhet, saklighet och universitetslärarens roll
Får vi universitetslärare uppmana våra studenter att delta i politiska manifestationer som klimatprotesterna? Den frågan tar jag mig an i ett debattinlägg i GU-Journalen.